Dossier de premsa

Informació fonamental sobre la Fundació puntCAT, la seva història
i les activitats que realitza seguint amb la seva finalitat fundacional.

Dossier de premsa

Recursos visuals

A continuació trobaràs els logotips de la Fundació puntCAT i el domini .cat per a utilitzar amb finalitats periodístiques i sense ànim de lucre.

Marca Fundació puntCAT

logo

Recursos visuals

Tipografia: Brandon Grotesque
Pantone: 200 C
Pantone: Cool Gray 11 C

Marca Domini .cat

logo

Recursos visuals

Tipografia: Brandon Grotesque
Pantone: 200 C