Qui som

La Fundació puntCAT és una entitat privada, sense ànim de lucre ni filiació política, titular del domini d'Internet .cat,
la qual s'autofinança exclusivament mitjançant la venda de dominis .cat

Missions
  • Promoure activitats referents a la gestió i promoció del domini .cat
  • Emprendre accions per a normalitzar l'ús del .cat de forma transversal
  • Reinvertir els beneficis de l'operació del .cat en assegurar la continuïtat i viabilitat del domini
  • Impulsar la identitat catalana i la normalització de l’ús del català en l’àmbit d’Internet i les TIC
  • Potenciar la Societat de la Informació catalanoparlant