Servidor de noms públic

DNS de puntCAT: ràpid, segur, proper i gratuït
DNS de puntCAT

Hem desenvolupat un servei de DNS públic per què afegiu a l'ordinador. El nostre DNS és més proper, segur i respectuós amb la vostra privacitat i, a més a més, és gratuït i fàcil de configurar.