Patronat

L'actual Patronat de la Fundació puntCAT està format per diferents entitats, representades per les següents persones:

Patronats Històrics

Del patronat actual també n'ha format part:

El segon patronat va estar format per:

El primer patronat va estar format per: