Normativa del domini .cat

El .cat és un domini genèric, és a dir, no definit en termes territorials. La seva normativa ha estat desenvolupada per tant entre la Fundació puntCAT i l'ICANN.

La normativa aplicable es divideix en dos àmbits, tots dos part integral del contracte que accepteu en registrar un nom de domini .cat:

1. Normativa de registre

Per a registrar un domini .cat, heu de signar (o, molt més sovint, acceptar a través d'un formulari en línia) un acord amb el registrador autoritzat que trieu. Aquest acord contindrà les condicions comercials, inclòs el preu, que fixi el registrador, i un acord separat, incorporat com annex, la Política de Registre de domini .cat , que és el que us vincula amb el Registre. Aquest darrer conté al seu torn uns annexos per referència a aquesta pàgina: normatives específiques sobre l'ús del domini, els registres defensius (si és el cas) i els noms de domini multilingües. Aquí teniu una còpia de la Política de Registre que, de registrar un .cat, acceptareu i us vincularà amb el Registre.

Política de Registre
És la norma principal que us vincula amb el nom de domini .cat que heu registrat. Es vincula amb el Registre en tant que sol·licitants i titulars d’un nom de domini .cat. Aquí el teniu en versió castellana i anglesa.

Acord amb lCANN
El puntCAT és un domini comunitari, és a dir, destinat a uns grups d'usuaris en concret, i no a tots els usuaris d'Internet. L'Acord amb ICANN defineix a qui va destinat el nom de domini, i en precisa per tant els requisits d'admisibilitat:

 • S'estableix el TLD (Top-Level Domain o Domini de Primer Nivell) .CAT a fi de servir a les necessitats de la comunitat lingüística i cultural catalana a Internet. (d'ara endavant, "La Comunitat")
 • La Comunitat està formada per tots aquells que empren el català per a les seves comunicacions en línia, i/o promouen diferents aspectes de la cultura catalana en línia i/o volen adreçar les seves comunicacions en línia a aquesta Comunitat.
Pels propòsits d'aquest document, i sense voler ser exhaustiu, ja que tal com contempla el punt IV de l'Apèndix S, les regles del Registre poden ser modificades, el reglament del Registre del TLD .CAT pot permetre registrar dominis .CAT a:
  • Universitats, escoles, institucions de recerca i altres entitats acadèmiques que fan servir el català en les seves activitats acadèmiques, o ensenyen o promouen aspectes de la cultura catalana.
  • Entitats públiques o privades que tenen per objectiu la promoció de la cultura que catalana
  • Escriptors, traductors, correctors i periodistes que publiquin (o contribueixin a escriure treballs) en català
  • Editorials que publiquin en català o que publiquin obres relacionades amb la cultura catalana
  • Mitjans de comunicació que usin el català per a les seves comunicacions.
  • Particulars, grups, empreses, associacions, entitats, organitzacions o iniciatives de qualsevol tipus i personalitat jurídica que facin comunicacions en línia en català. (cal donar la URL)
  • Particulars, grups, empreses, associacions, entitats, organitzacions o iniciatives de qualsevol tipus i personalitat jurídica que puguin provar que pertanyen a la Comunitat a través del suport d'altres membres de la Comunitat de la forma establerta en la normativa de registre (apadrinament electrònic o sponsoring).
  • Membres de la Fundació puntCAT

Ús Conforme i Política de Compliment
Quan registreu un nom de domini .cat heu de fer, com a part del procés, una declaració d’intenció d’ús del nom que registreu. Aquesta declaració no ha de ser necessàriament molt detallada, però ha de ser certa. Si no compliu la vostra declaració d’ús (que podreu modificar, si s’escau) la Fundació puntCAT pot demanar-vos explicacions i fins i tot desactivar el vostre domini (és a dir, deixar-lo al vostre nom, però sense ser operatiu per a serveis web, correu electrònic, etc). Igualment la Fundació puntCAT podrà desactivar el domini si en feu usos contraris als considerats acceptables (el feu servir per a enviar spam, o poseu el domini en venda, per exemple).

Normativa específica per als registres defensius
Aquest tipus de registres estan pensats per a protegir les marques de qualsevol registre o jurisdicció. Específicament les de titulars que no compleixin els requisits d’accessibilitat, i per tant no puguin registrar un nom de domini .cat. Si volen impedir que un tercer utilitzi un nom de domini equivalent a llurs marques, poden demanar un registre defensiu, que bloqueja la possibilitat que algú altre aconsegueixi el nom de domini, però no el permet utilitzar al seu titular (ja que no compleix, com hem dit, els requisits d’admissibilitat). Si un titular d’una marca compleix els requisits per a obtenir el nom de domini (per exemple, perquè al seu web hi ha una part significativa de les comunicacions en català) normalment preferirà un registre normal (per exemple, a la fase II del període de llançament) i no un de defensiu, ja que el cost dels registres defensius és molt més alt, a més de no permetre cap ús del nom (ni per a web, ni correu, etc).

Normativa específica sobre dominis multilingües
El sistema de noms de domini ha estat dissenyat per a acceptar només els anomenats caràcters ASCII (de fet, l’alfabet llatí de l’a a la z, sense accents ni signes modificats; més els dígits del 0 al 9 i el guió, -). Per tant, no accepta ni accents, ni la ce trencada per exemple (per no parlar dels caràcters d’altres alfabets com el ciríl·lic o el xinès).

Hi ha però una nova tecnologia, que es coneix com IDN (Internationalized Domain names) que permet, a través del registre d’un nom especial i d’una sèrie de conversions, que els usuaris pugin veure dominis amb, per exemple, accents. El .cat ofereix aquesta possibilitat, amb les següents característiques:

Es poden registrar dominis amb els caràcters especials del català, és a dir:

à; é; è: í; ï; ó; ò; ú; ü; ç; l·l (l’apòstrof no és permès, per motius tècnics)

Qui registra un nom amb algun d’aquests caràcters especials, està registrant de fet un domini especial, anomenat punycode que comença per xn-- i després segueix una codificació del nom en concret segons els algoritmes del protocol tècnic IDN.

Per exemple: fundació.cat equival de fet a xn--fundaci-r0a.cat, que és el que constarà a la base de dades del registre.

Si l’usuari escriu el domini IDN (per exemple) fundació.cat) el navegador el durà a la pàgina web corresponent, traduint, per dir-ho així la versió punycode cap a la versió normal amb accents.

Malauradament no tots els navegadors web funcionen encara amb IDN. Concretament Internet Explorer 6.x no ho fa, però la versió7, ara en proves, sí. Tots els altres (Firefox, Mozilla, Netscape, Safari, Opera, Knoqueror...) ja incorporen avui aquesta funcionalitat. La gran limitació dels dominis IDN és que de moment no hi ha cap client de correu on funcioni, i per tant no es poden enviar i rebre correus electrònics a adreces com informació@fundació.cat.

La Fundació puntCAT ha decidit per tant aplicar una política prudent amb els dominis IDN: com funcionen, s’ofereixen, però com no funcionen encara a tots els programes i serveis, qui registri un domini amb caràcters especials obté també, i de forma gratuïta, el domini equivalent sense caràcters especials, és a dir, el domini tradicional més proper a la versió IDN segons aquesta taula de conversió:

à = a (català.cat = catala.cat)
é = e (préssec.cat = pressec.cat)
è = e (agència.cat = agencia.cat
í = i (destí.cat = desti.cat)
ï = i (traït.cat = trait.cat)
ó = o (fundació.cat = fundacio.cat)
ò = o (ressò.cat = resso.cat)
ú = u (algú.cat = algu.cat)
ü = u (piragüisme.cat = piraguisme.cat)
ç = c (vicenç.cat = vicenc.cat)
l·l = l-l (col·legi.cat = col-legi.cat)

D’aquesta forma qui registri un domini.cat en té dos (i pel preu d’un de sol!). I s’assegura mitjançant un procediment senzill i comprensible ("posa accents, si no et funciona, posa-ho sense") que les comunicacions funcionin sempre: sigui quin sigui el programa que utilitzin les persones que volen arribar al seu web; siguin on siguin els usuaris (per exemple, si es troben a llocs on els teclats no contenen cap tipus d’accent).

 

2. Procediments de resolució de conflictes

Què podeu fer si creieu que un nom de domini .cat no s’ha registrat d’acord amb la normativa del domini? I si creieu que un nom de domini viola els vostres drets, per exemple de marca? O si creieu que l’ús concret que se'n fa perjudica en alguna forma els vostres interessos.

UDRP
Com tots els dominis genèrics, el .cat està sotmès a la Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy (UDRP) aprovada per ICANN. Quan registreu un domini .cat a través de qualsevol registrador, haureu d'acceptar necessàriament aquesta política, incorporada al contracte de registre.

Aquesta política de resolució de conflictes s’aplica als casos en què el titular d’una marca registrada creu que:
(a) el domini .cat és idèntic o confusament similar a la marca
(b) el titular del domini no hi té cap dret o interès legítim, i
(c) el domini .cat ha estat registrat i s’utilitza de mala fe.

Trobareu més informació sobre la UDRP aquí i el seu text aquí.

ERDRP
La Política de Resolució de Conflictes sobre Requisits d’Admissibilitat del .cat (o ERDRP, de la seves sigles en anglès: .cat Eligibility Requirements Dispute Resolution Policy) és una política pròpia de la Fundació puntCAT, però sobre les directrius marcades per ICANN.

La política està a disposició de qualsevol persona o entitat que cregui que un domini .cat (o un registre defensiu) no ha estat registrat d’acord amb les normes d’admissibilitat i vulgui sol·licitar-ne la cancel·lació. El text de la ERDRP és aquí.

Aquesta normativa no pretén en cap cas substituir ni la UDRP ni les decisions de cap jutge o tribunal competent. Només ho complementa, oferint una via per a cancel·lar (i, en el seu cas, transferir) registres fets sense complir els requisits del domini .cat.

En aquests moments i atenent a la desaparició de la IQUA, qui era el proveïdor autoritzat per la Fundació puntCAT per a prestar els serveis de resolució de conflictes dins la ERDRP, la Fundació puntCAT està plantejant l'actualització d'aquesta normativa.

Procediment de Mediació
Participar en aquest procediment no és obligatori per als titulars de dominis .cat (excepte en els casos previstos a la normativa del període de llançament) ni tampoc és obligatòria en el seu resultat. Com tot procediment de mediació, és un instrument per a intentar arribar a acords de bona voluntat conduït per experts en casos on terceres parts vulguin contestar el registre, o l’ús, d’un domini .cat