Atributs tècnics del domini .cat

IDN

El domini .cat permet l'ús dels accents, dièresi, ç i l·l. Qualsevol domini .cat pot contenir els caràcters propis de la nostra llengua.

IDN (Internationalized Domain Name) és un nom de domini d'Internet que pot contenir caràcters que no són ASCII, és a dir, aquells caràcters que pertanyen a l'alfabet llatí. L'estàndard de noms de domini no permet aquest tipus de caràcters, però el domini .cat sí, sent el primer domini al món en acceptar IDN ja des del seu naixement.

.cat és l'únic domini al món destinat a una llengua. Per tal de respectar els caràcters propis de la llengua catalana (accents oberts i tancats, dièresi, ç i l·l), la Fundació puntCAT va incorporar la possibilitat de resoldre IDN ja des de la posada en marxa del domini. Qualsevol .cat accepta els onze caràcters especials del català (à; ç; è é; í; ï; l·l; ò; ó; ú; ü). A més a més, en registrar un domini amb qualsevol d'aquests caràcters, la Fundació puntCAT ofereix el mateix domini sense els accents, de manera gratuïta i com a part del seu servei. Per exemple, en registrar fundació.cat s'obté pel mateix preu fundacio.cat. Aquests dos dominis es comportaran com un de sol i permetran l'accés al domini als teclat que no tinguin els nostres caràcters.

La possibilitat de fer servir caràcters IDN permet respectar els noms i les marques catalanes al 100%. Aprofita aquesta capacitat i registra el teu nom .cat amb les nostres pròpies grafies!

IPv6

Resultat del llarg compromís de la Fundació puntCAT pel lideratge tecnològic, el domini .cat està preparat des del seu inici per acceptar en els DNS adreces IPv4 i IPv6.

IPv6 (Protocol d’Internet versió 6) és el darrer protocol d'adreçament sobre el que funciona Internet, el qual permet disposar d’adreces de forma gairebé il·limitada. Des de la seva creació, Internet ha funcionat sobre el protocol IPv4, però atès el creixement exponencial que ha experimentat la xarxa en els darrers anys, al febrer de 2011 l'IANA, entitat que gestiona les adreces d’Internet, lliurà les darreres adreces IPv4. Actualment Internet funciona alhora amb aquests dos protocols, IPv4 i IPv6, però IPv6 és el que permet que la xarxa segueixi creixent. A més a més, permet altres usos i ajudarà a desenvolupar l'anomenada Internet de les coses, la xarxa d'objectes de la nostra vida quotidiana interconnectats.

Adoptant i oferint de la manera més simple possible les darreres tecnologies disponibles fem del .cat un dels millors dominis del món i el nostre domini per excel·lència.

DNSSEC

Des de la tardor de 2009, i havent estat el 2n domini del món en fer-ho (només unes hores després que ho fes el .org), .cat ofereix DNSSEC (Domain Name System Security Extensions), unes claus criptogràfiques que asseguren la conversió correcta del nom de domini a la seva adreça IP, facilitant un nivell extra de seguretat al domini en qüestió. Aquesta seguretat addicional està disponible per a tothom i està pensada especialment per als webs on es realitzen transaccions electròniques o aquells que tracten amb dades sensibles.

La tecnologia de darrera generació DNSSEC és beneficiosa tant per al titular del domini com per als usuaris que naveguen pel web amb DNSSEC, i qualsevol domini .cat pot disposar d’ella. Per a disposar de DNSSEC cal demanar-ho al registrador amb qui es té contractat el domini.

Whois privat

El domini .cat permet ocultar les dades de contacte dels titulars que en facin un ús no comercial dels seus dominis sense incomplir amb la normativa. Aquesta ha estat una de les darreres innovacions tecnològiques que la Fundació puntCAT ha implementat al domini i ofereix de forma gratuïta als titulars particulars de .cat.

Per normativa de l'ICANN, les dades de contacte associades a un domini han de ser públiques. L'eina whois.cat permet cercar els titulars de qualsevol domini .cat. Ara bé, gràcies a la implementació d'un servei de protecció de dades propi, les persones físiques que fan un ús privat del seu .cat poden protegir aquestes dades de contacte, evitant la seva consulta pública però quedant internament a disposició de l'ICANN, en cas que fos necessari. La Fundació puntCAT ha realitzat aquesta millora a favor de la privacitat de la comunitat .cat; es tracta del sistema de protecció de dades més útil i sofisticat que disposa cap domini genèric, un model pioner que ha creat grans expectatives entre d’altres dominis. En general, els registrador de dominis disposen de serveis privats de protecció de whois. Aquest serveis però, no compleixen amb la normativa de l'ICANN i en molts casos, s'ha de pagar per ells. Amb aquesta millora, des de gener de 2013 els titulars de .cat gaudeixen gratuïtament d'un dels grans avenços tecnològics en el respecte a la titularitat dels dominis.

Adreçament anycast

Aquest és un sistema d'adreçament i encaminament que es pot aplicar a diferents serveis d'Internet i permet augmentar-ne la qualitat de resposta davant la consulta d'un usuari. Concretament, es cuida de conduir aquesta consulta cap al servidor que li pugui donar un millor servei dins d'una llista de servidors predefinits. A més a més, hi ha un control constant de la disponibilitat dels equips que ofereixen aquest servei, cosa que evita enviar una consulta cap a un servidor que ja no està operatiu.

El domini .cat utilitza aquesta tecnologia Anycast en alguns dels seus servidor de consulta de DNS - els anomenats servidors secundaris -, aconseguint un temps de resposta menor i una robustesa addicional: com que un grup anycast està format per diferents equips, a cada moment es pot escollir el que pugui donar una resposta més ràpida a l'usuari, millorant el ritme de càrrega dels webs consultats. A més a més, en cas que es pateixi un atac i algun equip del grup deixi de rutllar, la resta seguirà funcionant sense problemes, evitant que s'alteri el ritme habitual de .cat.

Millora contínua

El domini .cat, ja des del seu naixement, és un domini tecnològicament innovador. Amb l'esperit d'oferir als catalanoparlants el millor domini del món, la Fundació puntCAT no s'ha aturat mai, ni ho farà, en la recerca i implementació de les darreres tecnologies al domini. El camp de la seguretat i la privacitat de dades de l'usuari és on el domini .cat disposa de les tecnologies més avançades, les qual ha anat aplicant contínuament al domini sense incrementar el seu preu.

Aquest afany d'innovació i de millora continuada del servei a l'usuari ha merescut el reconeixement internacional del domini .cat. Els dominis més potents del món, com el .com o el .net, han desviat la mirada cap al .cat i han reconegut la seva excel·lència. Tot i ser un dels darrers dominis en incorporar-se al mercat i adreçar-se exclusivament a una comunitat reduïda, el .cat és un domini líder i un model que segueixen molts altres dominis al món.