Llegenda d'icones

DNS: Servei de gestió del Servidor de Noms de Domini, qui tradueix el domini en una adreça IP. Permet crear subdominis i fer redireccions. Imprescindible per qui vulgui tenir un web.

Allotjament: Espai per a emmagatzemar la informació amb que es dotarà el domini: text, imatges, vídeos... Imprescindible per qui vulgui tenir un web.

Correu electrònic: Nombre de bústies de correu disponibles amb el domini, del tipus correu@elteudomini.cat. Imprescindible per qui vulgui cuidar la seva identitat digital sota un domini propi.

Estadístiques: Dades i gràfiques sobre el rendiment del domini: nombre de  visites, durada, dates...

DNSSEC: Tecnologia innovadora que, mitjançant un encriptació, dota de seguretat extra al domini. Recomanable per qui vulgui un web on efectuar transaccions electròniques o que contingui informació sensible. 

Registrador de domini .cat
Preu alta
Preu renovació
Serveis inclosos
Idioma del web
Serveis de suport

Pàgines